PUH softPROGRESS

Email:
info@softprogress.pl
Phone:
+48222502650
Country:
Poland
Website:
http://www.softprogress.pl

Głównym obszarem działania softPROGRESS są usługi związane z usprawnianiem procesów i procedur funkcjonujących w firmach produkcyjnych i handlowych, które chcą podnieść swoją wydajność pracy poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań. Skupiamy uwagę na podnoszeniu efektowności rożnych procesów m.in. poprzez umożliwienie wykorzystania danych inżynierskich w różnych obszarach biznesowych przedsiębiorstw np. dzięki zastosowaniu interaktywnych publikacji technicznych. Interesuje nas zwłaszcza aspekt produkcyjny, czyli to co dobrego może wynikać z oferowanych przez nas rozwiązań dla zwiększenia wydajności pracy. Mamy świadomość jak ważne jest przygotowanie i realizacja produkcji oraz dystrybucja wyrobów, a z drugiej strony jak trudne jest efektywne nadzorowanie procesów w tych obszarach z punktu widzenia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Z tego powodu softPROGRESS przyjęła wizję rozwoju dotyczącą świadczenia usług związanych ze zwiększaniem efektywności procesów oraz dystrybucji oprogramowania usprawniającego te procesy:

  • RapidAuthor firmy Cortona3D – Interaktywne publikacje techniczne,
  • Operator MES firmy Operator Systems – system zarządzania produkcją (MES/MOM),
  • Virtual Process – definiowanie i kontrola procesów (nowość),
  • Simpoe-Mold firmy Dassault – Symulacja wtrysku tworzyw,
  • Abaqus firmy Dassault– Symulacja formowania z rozdmuchem i termoformowania próżniowego tworzyw
  • HyperXtrude firmy Altair Engineering – symulacja wytłaczania tworzyw,
  • eLeader Mobile Visit firmy eLeader – mobilny system wsparcia sprzedaży i serwisu SFA/FFA/FFM/BPM,